كارگاه هاي برگزار شده

 1.         كارگاه آموزشي برنامه نويسي ++C و آموزش ابزار Geant4 دانشكده ي مهندسي هسته اي، دانشگاه شهيد بهشتي بهار 1392.
 2.         كارگاه آموزشي Geant4 انجمن هسته اي با همكاري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، آبان ماه سال 1393.
 3.         كارگاه آموزشي Geant4 دانشگاه شهيد بهشتي، با همكاري مركز آموزش هاي تخصصي شهيد عباسپور، بهمن 1393.
 4.         كارگاه آموزشي Geant4 انجمن هسته اي با همكاري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، 24 مرداد 1394.
 5.         كلاس آموزشي 6 روزه ي Geant4 دانشكده ي مهندسي هسته اي شهيد بهشتي، زمستان 1394 .
 6.        كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 انجمن هسته اي با همكاري دانشگاه يزد، ارديبهشت 1395
 7.        كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، خرداد 1395
 8.        كارگاه آموزشي پيشرفته ي Geant4 و ROOT انجمن هسته اي با همكاري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تير ماه 1395 
 9.        كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 دانشگاه علوم پزشكي تهران،  16-18 شهريور 1395
 10.        كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 مركز توسعه ي كدهاي محاسباتي،  پاييز 1395
 11.        كارگاه آموزشي جامع Geant4 و ROOT- مركز توسعه‏ ي كدهاي محاسباتي، 25-29 بهمن 1395
 12.        كارگاه آموزشي جامع Geant4 و ROOT- دانشگاه يزد، 5-8 ارديبهشت 1396
 13.       كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4، مركز محاسبات پيشرفته هسته اي با همكاري انجمن هسته اي ايران، دي ماه 1396
 14.      كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 مركز توسعه كدهاي محاسباتي، خرداد 1397
 15.      كارگاه آموزشي مقدماتي Geant4 انجمن فيزيك پزشكي ايران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، تير ماه 1397

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/31
تعداد بازدید:
1956
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.